Khóa Hôn Nhân và Tiền Hôn Nhân


Khóa Hôn Nhân

Bảy bài học, được thiết kế để giúp các cặp đôi đầu tư vào mối quan hệ và xây dựng một hôn nhân vững mạnh.

Khóa Tiền Hôn Nhân

Năm bài học để giúp các cặp đôi đã đính hôn hoặc đang muốn khám phá về hôn nhân, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho hôn nhân.

Nếu quý vị đang muốn tham dự một Khóa Hôn Nhân/ Tiền Hôn Nhân hoặc muốn nhận huấn luyện để triển khai chương trình, xin điền vào form phía dưới để Khóa Hôn Nhân có thể liên lạc với quý vị và có sự hỗ trợ cần thiết!


Theo nghiên cứu của chúng tôi:

99% of các vị khách nói khóa học có tác động tích cực lên hôn nhân của họ.
73% các vị khách trải nghiệm sự thay đổi rõ rệt trong hôn nhân của họ thông qua khóa học.

Tham dự khóa học online

Không thể dự một khóa học trực tiếp? Thử một khóa học online từ nhà riêng của bạn.

Tổ chức một khóa học online miễn phí?

Rất nhiều người không thể gặp nhau trực tiếp, tại sao không thử chạy một Khóa Hôn Nhân – Tiền Hôn Nhân online cho cộng đồng và bạn bè xung quanh?


Watch The Marriage Course Trailer

Chúng tôi nghĩ rằng hôn nhân của chúng tôi đã rất tuyệt rồi, nhưng khi tham dự buổi đầu tiên, chúng tôi thấy rằng hôn nhân có thể tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi không thể đợi để tham dự toàn bộ khóa học!

via Instagram

Đọc các bài báo:

Đã tham dự một khóa học? Tại sao bạn không thử tổ chức một khóa học cho người thân của mình?

Hãy Tìm hiểu thêm và đừng ngại liên lạc với chúng tôi.

Skip to content