Dành cho các cặp đôi muốn bắt đầu hôn nhân một cách tốt nhất.

Khóa Tiền Hôn Nhân là dành cho các cặp đôi đang tìm hiểu về hôn nhân và các cặp đôi đã đính ước. Xem video này để tìm hiểu xem mỗi buổi sẽ như thế nào.

Nếu quý vị đang muốn tham dự một Khóa Hôn Nhân/ Tiền Hôn Nhân hoặc muốn nhận huấn luyện để triển khai chương trình, xin điền vào form phía dưới để Khóa Hôn Nhân có thể liên lạc với quý vị và có sự hỗ trợ cần thiết!


Khóa Tiền Hôn Nhân là gì?

Khóa Tiền Hôn Nhân dành cho các cặp đôi đã đính ước hoặc đang tìm hiểu về hôn nhân, giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc cho hôn nhân sau này.

Nicky và Sila, tác giả của Sách Hôn Nhân, phát triển khóa Tiền Hôn Nhân để giúp các cặp đôi đầu tư vào mối quan hệ của họ. Trong năm bài, khóa học sẽ giúp bạ học về cách giao tiếp tốt, thấu hiểu và trân trọng sự khác biệt, và chuẩn bị sẵn sàng với những thách thức trong tương lai.

Khóa Tiền Hôn Nhân bao gồm các chủ đề:

Giao Tiếp

Xung Đột

Cam Kết

Kết Nối

Khám Phá

Một buổi trong Khóa Tiền Hôn Nhân gồm những gì?

Đồ ăn

Mỗi buổi bắt đầu với thời gian các cặp đôi ăn uống cùng nhau. Điều này cho phép các cặp đôi thư giãn trước mỗi buổi. Nó cũng giúp tạo ra không gian hẹn hò.

Bài chia sẻ

The episodes are around 45 minutes in length, with breaks for conversations. Mỗi bài chia sẻ kéo dài 45 phút, với các phần dừng lại để thảo luận. Mỗi bài khám phá một chủ đề khác nhau thông qua những trải nghiệm thực tế, các kiến thức chuyên sâu, và sự dạy dỗ liên quan.

Xem trước các bài

Thảo luận

Việc tạo ra không gian để các cặp đôi có các cuộc trò chuyện riêng tư, thân mật là điều thiết yếu cho mỗi khóa học. Điều này giúp các cặp đôi tham gia cởi mở và chân thật qua mỗi bài.


Làm thế nào để bắt đầu?

Sau khi bạn đăng ký online, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn để tạo ra một không gian mà những người không thường xuyên tới hội thánh cảm thấy thoải mái thảo luận về Chúa.

Chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ và sự huấn luyện để bạn có thể chạy Khóa Hôn Nhân và khích lệ bạn mời người tham dự.

Sau đó bạn có thể truy cập các tài liệu của Khóa Hôn Nhân bao gồm các video và hướng dẫn thảo luận.

Bắt đầu hôm nay

Mọi thứ bạn cần để chạy Khóa Hôn Nhân đều đã có sẵn online để tải xuống, và mọi người đều có thể đóng vai trò trong việc nhìn thấy các hôn nhân được biến đổi.

Tìm hiểu thêm

Tìm một khóa

Tìm một khóa gần bạn

Tìm một khóa

Chạy Khóa Hôn Nhân

Bắt đầu chạy khóa Tiền

Chạy Khóa Hôn NHân

Xem trước các bài

Xem trước các bài chia sẻ

Xem trước bài chia sẻ

Skip to content