Tổ chức Khóa Tiền Hôn Nhân


Tổ chức Khóa Tiền Hôn Nhân

Khóa Hôn Nhân là một chương trình dễ thực hiện, khóa học 7 tuần được thiết kế để hỗ trợ các cặp đôi trong việc tìm kiếm các công cụ thực tiễn để làm vững mạnh hôn nhân của họ. Không cần phải có chuyên môn để chạy khóa học.

Bạn có thể bạn đã có kinh nghiệm đầu tư vào hôn nhân của mình hoặc bạn đang khao khát nhìn thấy hôn nhân và gia đình của những người trong cộng đồng được biến đổi.

Bạn không cần phải kết hôn mới có thể chạy Khóa Hôn Nhân, nhưng chúng tôi đề xuất bạn có một cặp đôi đã kết hôn để làm cặp đôi hỗ trợ.

Những gì bạn cần để chạy Khóa Tiền Hôn Nhân

Video của Khóa Hôn Nhân có thể được tải xuỗng miễn phí, gồm các phần nghỉ để thảo luận.

Tải xuống tại Marriage Builder.

Sổ tay cho người lãnh đạo với chỉ dẫn cụ thể về việc làm thế nào để tổ chức khóa học.

Tải xuống tại Marriage Builder.

Nhật ký khách tham dự (mỗi cặp 2 cuốn).

Tài liệu có thể tải xuống bản mềm miễn phí hoặc liên lạc với Alpha Việt Nam để mua bản in.

Tổ chức thế nào?

Khóa Tiền Hôn Nhân đã được phát triển để dễ triển khai ở bất cứ nơi đâu, do bất cứ ai. Đây là các bước cần thực hiện nếu bạn muốn bắt đầu Khóa Hôn Nhân.

Bạn có thể tìm thấy mọi tài liệu của chương trình tại Marriage Course Builder.

Lên kế hoạch

Trước tiên, hãy chọn một ngày bắt đầu khóa học và tìm một địa điểm. Lý tưởng là bạn tìm được một nơi rộng rãi để có nhiều sự riêng tư cho các cặp đôi.

Đăng ký

Tiếp theo, truy cập The Marriage Course Builder và đăng ký khóa học của bạn. Điều này cho phép bạn khám phá những tài liệu mới nhất của khóa hôn nhân.

Huấn luyện

Trên trang web của chúng tôi, bạn cũng sẽ tìm thấy các video huấn luyện và tài liệu để bạn và đội ngũ có thể trang bị cho nhau để tự tin bắt đầu khóa học.

Chuẩn bị

Trươc khi bắt đầu khóa học, bạn cần tải xuống các tài liệu bao gồm các video, Nhật Ký cho khách tham dự và Sổ tay cho người hướng dẫn cho đội ngũ.

Mời

Cuối cùng, hãy mời người tham dự. Khóa Hôn Nhân là một cơ hội tốt để vươn đến những người bên ngoài hội thánh. Tìm các tài liệu quảng bá tại Marriage Course Builder.


Khảo Sát cho cặp đôi và Cặp đôi hỗ trợ

Khảo sát cho cặp đôi là một khảo sát online để giúp các cặp đôi hiểu nhau hơn và tìm ra những vấn đề họ cần thảo luận trước khi kết hôn. Nếu bạn quyết định sử dụng Khảo Sát Cặp Đôi, bạn sẽ cần phải mời cặp đôi trong cộng đồng của bạn để làm cặp đôi hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm về việc cặp đôi hỗ trợ có vai trò như thế nào, hãy xem link phía dưới.


Chúng tôi ở đây để hỗ trợ.

Marriage Builder là nơi bạn nhận được sự hỗ trợ về tài liệu, công cụ lập kế hoạch, huấn luyện đội ngũ và các tập phim. Mọi tài liệu đều miễn phí để sử dụng trong suốt cả khóa học.

Trung tâm huấn luyện

Trung tâm huấn luyện trên Marriage Builder bao gồm các video và bài viết giúp trang bị quý vị trong việc chạy Khóa Hôn Nhân hiệu quả hơn. Những tài liệu này được phân theo các thực hành hiệu quả trong việc chạy khóa học, để bạn có thể sẵn sàng chạy những khóa học kết quả.

Công cụ lên kế hoạch và quản lý

Công cụ lên kế hoạch và quản lý giúp bạn lên kế hoạch cho việc huấn luyện đội ngũ, các bài trong khóa học, thời gian hôn nhân. Công cụ này giúp bạn mời các thành viên khác trong đội vùng vào nền tảng online này, truy cập các tài liệu cho Khóa Hôn Nhân hoặc Tiền Hôn Nhân. Bạn cũng có thể đăng tải khóa học để mọi người có thể tìm thấy và tham dự.

Tài liệu khóa học

Trong phần tài liệu, bạn có thể tải xuống tất cả các video và kịch bản cho Khóa Hôn Nhân và Tiền Hôn Nhân. Cùng với tất cả các tài liệu khác.Xem trước video

Chúng tôi đã tạo ra các tài liệu để giúp bạn trong cả quá trình.

Tìm hiểu thêm

Tìm một khóa học

Tìm một khóa học gần bạn

Tìm khóa học

Các câu hỏi thường gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp cả chúng tôi

Các câu hỏi thường gặp

Xem trước các video

Xem trước các video

Xem trước

Skip to content