Alpha Film Series – Alpha Thanh Tráng Niên

Watch Teaser

Loạt film Alpha được thiết kế cho khán giả hiện nay. Phim đươc quay ở nhiều nơi trên thế giới, và có nhiều bài phỏng vấn với những lãnh đạo tầm quốc tế và các câu chuyện truyền cảm hứng. Hãy cùng hai người dẫn chính là Toby và Gemma cùng Nicky Gumbel để chía sẻ về nền tảng căn bản của niềm tin Cô Đốc..

15 bài chia sẻ – 11 tuần/ Toby Flint & Gemma Hunt

Đươc làm lại phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện nay, Alpha Film Series thực sự thu hút. Nicky Gumbel và hai người dẫn chương trình là Toby Flint và Gemma Hunt chia sẻ về căn bản của niềm tin Cơ Đốc theo cách mọi người có thể kết nối được. Các video bao gồm các câu truyện truyền cảm hứng từ khắp mợi nơi trên thế giới cũng như sự minh họa bằng hình ảnh và đồ họa.

  • 16 Sessions
  • 9-11 Weeks
  • Available in 61 languages

Người trình bày

Chúng tôi vui mừng khi giới thiệu hai người trình bày trong loạt phim mới là Toby Flint và Gemma Hunt.
Toby là mục sư tại hội thánh HTB tại Luân Đôn và Gemma là biên tập viên TV đoạt giải BAFTA. Cùng với Nicky Gumbel, người tiên phong của Alpha, chúng ta sẽ đưa khán giả tới một hành trình tuyệt vời khám phá niềm tin Cơ Đốc.

Toby Flint

Toby từng là lãnh đạo Alpha tại Hội thánh HTB Luân Đôn, hiện tại đang là mục sư tại Hội thánh Saint Nichlas tại Bristol.

Gemma Hunt

Gemma is a BAFTA award-winning TV presenter, children’s entertainer, voice-over artist, and longtime Alpha fan.

Nicky Gumbel

Nicky is the pioneer of Alpha, pastor of Holy Trinity Brompton, author of many books including Questions of Life and Searching Issues, and the author of the free Bible reading app Bible in One Year.

Contributors

Bear Grylls

world-renowned adventurer, writer and television presenter, based in the United Kingdom.

Jackie Pullinger

one of the world’s best-known missionaries, based in Hong Kong.

Cardinal Schönborn

well known in the Catholic Church globally for editing the Catechism of the Catholic Church, based in Austria.

Jose Henriquez Gonzalez

one of the thirty-three miners trapped for sixty-nine days at the San Jose mine, based in Chile.

Ugo Monye

former English international rugby union player, based in the United Kingdom.

Julia Immonen

Sky Sports News presenter and double Guinness World Record Atlantic Ocean rower, based in the United Kingdom.

Propaganda

Christian hip hop and spoken word artist and poet from Los Angeles, based in the USA.

Alister McGrath

professor of science and religion at the University of Oxford, based in the United Kingdom

Father Raniero Cantalamessa

preacher to the papal household, based in Italy.

Scott Harrison

founder of charity: water, based in the USA.

What’s included

Alpha comes with everything you need to get started, and everything is available for free.

All episodes via download
Alpha Team Guide (with discussion questions)
Alpha Leader Training
Context-specific tips and tools
Skip to content